Monday, November 12, 2012

Gambar Tunggal
Senaraikan aktiviti yang terdapat pada gambar di atas.  

Kemudian, bina ayat majmuk dengan struktur ayat yang lengkap.
~ SELAMAT MENCUBA ~


No comments:

Post a Comment